Hjem

Neste, og siste mottak i år er torsdag 6. oktober kl. 18.00 – 19.00. Samme dagen laster vi opp bila vår med varer til små og store. Turen denne gangen går til Tudulinna, Avinurme og Hanila. Vi takker samtidig alle dere som bidrar, har bidratt med verdifull last.

.

https://www.facebook.com/groups/vennerforlivet.hjelpeorganisasjon

Hjelpeorganisasjonen Venner for livet

Organisasjonsnr.: 991 005 803

Bankkontonr.: 0539 53 25657

Vipps nummer: 16680Styrets leder: Tor Raymond Larsen

+47 982 60 465

Nestleder: Arild Solli

+47 951 84 799

Styremedlemmer: Turid Berg og Rolf Grande

 

Adresse:

Asalvegen 3, 7058 Charlottenlund

E-post: hjelpvenner@gmail.com


Les mer her:

Mottak i Rønningsvegen 26c, Persaunet. Vi tar imot det aller meste av lopper, unntatt elektrisk, bøker og blomster-potter. Vi har også mottak av pene og rene klær, sko, fritidsutstyr mm til barn og andre trengende i Estland. Mottak, loppe- og gjenbruksmarked se oppdateringer på vår Facebookside.

https://www.facebook.com/groups/vennerforlivet.hjelpeorganisasjon

Les mer her:


Her er barnehjemmet som vi har vært med og samlet inn midler for

å innrede. Vi leverer også hjelpesendinger med klær, sportsutstyr mm.

De yngste barna bor i dette nye huset.

Venner for livet er en frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i Trondheim 8. mars 2007


Siden den gang har vi hjulpet barn og andre trengende i  Estland. I disse årene har vi jobbet med ulike prosjekter. Nå konsentrer vi oss om et barnehjem i Tudulinna og et nyopprettet ungdomshjem i Rakvere. Barnehjemmet har 25 barn og unge i alderen 0-18 år. Ungdoms-hjemmet har plass til 12 ungdommer, og har startet opp høsten 2016. Vi hjelper også sosialkontorer i kommunene Hanilla og Avinurme.

Vi har pr i dag 15 aktive medlemmer fra ulike steder i Trøndelag.


Vi arrangerer:

Loppemarked 

Julemarked

Lotteri

Kontakt med våre hjelpere i Estland

 

 

En stor takk til frivillige og bedrifter

STØTTE TIL VÅRT ARBEID

Dersom du har lyst å gi en sum, stor eller liten, bruk vår Vipps eller vårt kontonummer, merk gjerne med "Gave".

Mottak i Rønnings-vegen 26c, Persaunet. Vi tar imot det aller meste av lopper, unntatt elektrisk, bøker og blomster-potter. Vi har også mottak av pene og rene klær, sko, fritidsutstyr mm til barn og andre trengende i Estland. Mottak, loppe- og gjenbruksmarked se oppdateringer på vår Facebookside.

https://www.facebook.com/groups/vennerforlivet.hjelpeorganisasjon

Hjelpeorganisasjonen Venner for livet

Organisasjonsnr.: 991 005 803

Bankkontonr.: 0539 53 25657

Vipps nummer: 16680


 NYTT STYRE fra mars 2022: 

Styrets leder: Tor Raymond Larsen

+47 982 60 465

 


Les mer her:

Barnehjemmet

Her er barnehjemmet som vi har vært med og samlet inn midler for

å innrede. Vi leverer også hjelpesendinger med klær, sportsutstyr mm.

De yngste barna bor i dette nye huset.

Les mer her:


Venner for livet er en frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i Trondheim 8. mars 2007


Siden den gang har vi hjulpet barn og andre trengende i  Estland. I disse årene har vi jobbet med ulike prosjekter. Nå konsentrer vi oss om et barnehjem i Tudulinna og et nyopprettet ungdomshjem i Rakvere. Barnehjemmet har 25 barn og unge i alderen 0-18 år. Ungdoms-hjemmet har plass til 12 ungdommer, og har startet opp høsten 2016. Vi hjelper også sosialkontorer i kommunene Hanilla og Avinurme.

Vi har pr i dag 15 aktive medlemmer fra ulike steder i Trøndelag.


Vi arrangerer:

Loppemarked 

Julemarked

Lotteri

Kontakt med våre hjelpere i Estland

 

 

STØTTE TIL VÅRT ARBEID

Dersom du har lyst å gi en sum, stor eller liten, bruk vår Vipps eller vårt kontonummer, merk gjerne med "Gave".

En stor takk til frivillige og bedrifter

Mottak i Rønnings-vegen 26c, Persaunet. Vi tar imot det aller meste av lopper, unntatt elektrisk, bøker og blomster-potter. Vi har også mottak av pene og rene klær, sko, fritidsutstyr mm til barn og andre trengende i Estland. Mottak, loppe- og gjenbruksmarked se oppdateringer på vår Facebookside.

https://www.facebook.com/groups/vennerforlivet.hjelpeorganisasjon

Hjelpeorganisasjonen Venner for livet

Organisasjonsnr.: 991 005 803

Bankkontonr.: 0539 53 25657

Vipps nummer: 16680


 NYTT STYRE fra mars 2022: 

Daglig leder/ adm.direktør Solveig Gjetø
Styre:

Styrets leder: Tor Raymond Larsen

+47 982 60 465

Nestleder: Solveig Gjetø

+47 456 64 155

Styremedlem: Arild Solli

+47 951 84 799

 

Adresse:

Magnus Berrføtts veg 11,

7046 Trondheim

E-post: gjetoe@gmail.com

Les mer her:

Barnehjemmet

Her er barnehjemmet som vi har vært med og samlet inn midler for

å innrede. Vi leverer også hjelpesendinger med klær, sportsutstyr mm.

De yngste barna bor i dette nye huset.

Les mer her:


Venner for livet er en frivillig hjelpeorganisasjon som ble stiftet i Trondheim 8. mars 2007


Siden den gang har vi hjulpet barn og andre trengende i  Estland. I disse årene har vi jobbet med ulike prosjekter. Nå konsentrer vi oss om et barnehjem i Tudulinna og et nyopprettet ungdomshjem i Rakvere. Barnehjemmet har 25 barn og unge i alderen 0-18 år. Ungdoms-hjemmet har plass til 12 ungdommer, og har startet opp høsten 2016. Vi hjelper også sosialkontorer i kommunene Hanilla og Avinurme.

Vi har pr i dag 15 aktive medlemmer fra ulike steder i Trøndelag.


Vi arrangerer:

Loppemarked 

Julemarked

Lotteri

Kontakt med våre hjelpere i Estland

 

 

STØTTE TIL VÅRT ARBEID

Dersom du har lyst å gi en sum, stor eller liten, bruk vår Vipps eller vårt kontonummer, merk gjerne med "Gave".

En stor takk til frivillige og bedrifter